1 Ağustos 2017 Salı

DURUŞMA ÇAĞRISI - 2 Ağustos 2017 tarihinde saat 14:00'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasındayız!


Var olan yasaların uygulanması için Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak, Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet davalarının takipçisiyiz! Çarşamba günü, 02.08.2017 tarihinde saat 14:00'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasındayız!!!
#ErkekAdaletDeğilGerçekAdalet! #BirKadınDahaEksilmeyeceğiz! #YaşasınKadınDayanışması!

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Arkadaşlarımızın Yanındayız! #HakSavunucularınaDokunma

138 Kadın ve LGBTİ+ kuruluşu ortak açıklaması/ Joint declaration by 138 Women's and LGBTI+ organizations: (declaration in english and signatures at the very bottom)Bizler, aşağıda imzası bulunan kadın ve LGBTİ+ kuruluşları olarak, arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ve güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Anayasaya, uluslararası bildiri ve sözleşmelere tamamen aykırı olan bu hukuksuz ve keyfi sürece bir an önce son verilmesi ve arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için çağrı yapıyoruz. Türkiye, yapılan bu yanlıştan bir hukuk devletine yakışır şekilde bir an önce dönmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.
Joint Declaration by Women's and LGBTI+ Organizations:
We stand by our friends! Free Women and Human Rights Defenders who are detained on 7th July
We, the women’s and LGBTI+ organizations in Turkey who have signed below, would like to powerfully declare once again that we stand by our friends. We make a call to put an end to this unlawful and arbitrary process, which is in complete violation of the Constitution and international declarations and conventions, and for our friends to be set free. Turkey must amend this mistake in a manner that befits a state that follows the rule of law, and release our friends.
Free Rights Defenders - Hak Savunucularına DokunmaEuropean Women's LobbyUN WomenUN Women Asia and the PacificUN Women WatchOrtak Açıklama metni:
Gözaltındaki Hak Savunucuları Yalnız Değildir! İlknur, Nalan, Özlem, İdil ve Tüm Hak Savunucuları Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
5 Temmuz 2017 günü, Kadın Koalisyonu üyesi arkadaşlarımız İlknur Üstün ve Nalan Erkem’in de aralarında bulunduğu 10 hak savunucusu, bir sivil toplum eğitimindeyken gözaltına alındı. Uzun yıllar kadın hakları mücadelesine emek vermiş, Türkiye’de kadınlar lehine pek çok değişimin, dönüşümün sağlanması için canla başla çalışmış arkadaşlarımız gözaltında iken birçok hukuk dışı uygulamaya maruz bırakıldı. Örneğin sabah saat 9:30’da gözaltına alındıkları halde, gözaltı kararı 14:30’da çıkarıldı. Arkadaşlarımız, 24 saat boyunca aileleri ve avukatları ile görüştürülmeksizin, nerede oldukları konusunda en küçük bir bilgi dahi verilmeksizin alıkonuldu. Hak savunucusu arkadaşlarımızın, medya ve kimi siyasetçiler tarafından “silahlı terör örgütü üyeliği” gibi akıl almaz ve gerçek dışı bir suçlama ile hedef gösterilmesinin ardından 7 günlük ilk gözaltı süresi, 11 Temmuz’da 7 gün daha uzatıldı.
Hak Savunucularına Tanığız!
Bizler, arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamaların ve çeşitli basın organlarında çıkan hak savunuculuğunu ağır ithamlarla karalayan haberlerin yalan ve asılsız olduğunu biliyor; bunu hareketimize ve bu ülkede yaşayan tüm kadınlara yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Hak savunucuları, bu metinde imzası bulunan kadın ve LGBTİ+ kuruluşlarındaki diğer kadınlar gibi, eşit ve adil bir yaşam için özveriyle çalışmaktadır.
Türkiye’de birçok kadın kuruluşunun çatı örgütü olan Kadın Koalisyonu’nun kurucuları arasında yer alan ve halen Genel Koordinatörü olan İlknur Üstün, Avrupa düzeyinde 2000’den fazla örgütün üyesi olduğu Avrupa Kadın Lobisi’nin Türkiye Koordinasyonu’nun kurucularındandır ve koordinatörlüğünü yürütmektedir. İlknur, Türkiye’de kadın haklarını savunan feminist hareketin ve birçok kadın kuruluşunun çalışmalarında yer aldı; KA.DER-Ankara başkanlığı yaptı. Kadınların siyaset ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere eşit birer yurttaş olarak hayatın her alanında yer alabilmeleri için, şiddete uğramamaları için canla başla çalıştı. İlknur, kadın dayanışmasını en güçlü şekilde hissetmemizi sağlamış bir hak savunucusudur ve her şeyden önce arkadaşımızdır. Ona yöneltilen suçlamalar asılsızdır, tüm kadın hakları savunucularına verilmek istenen bir gözdağıdır.
Nalan Erkem, uzun yıllardır insan hakları savunuculuğu yapıyor. Çocuk hakları ile ilgili yaptığı çalışmalar, “suça sürüklenen çocuklar”ın haklarını birebir izlemeyi ve savunmayı da içeriyor. Nalan, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve izlenmesi başta olmak üzere hayatını işkencenin önlenmesine vakfetti ve çok sayıda hak temelli izleme çalışması yürüttü. Kadın Koalisyonu’nun yerel siyaset ve katılım çalışmalarına etkin bir biçimde katıldı.
Özlem Dalkıran, kadınların uğradığı hak ihlalleriyle ilgili pek çok araştırma yapmış, kadın hareketine yoğun emek vermiş bir hak savunucusudur. Helsinki Yurttaşlar Derneği (Yurttaşlık Derneği) kurucu üyesidir. Özlem, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinin kurulmasının öncülerinden olmuş; iki dönem başkanlık ve basın sözcülüğü görevlerinde bulunmuş, mülteci hakları başta olmak üzere pek çok alanda hak savunuculuğu yapmıştır.
İdil Eser, aralarında direktörlüğünü yürütmekte olduğu Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Sınır Tanımayan Doktorlar’ın da bulunduğu pek çok hak temelli kuruluşta çalışmış, hayatını hak mücadelesine adamıştır. İdil, bilgi ve deneyimleriyle Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmuş bir hak savunucusudur.
Hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük emek vermiş olan İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İdil Eser, özgürlükleri kısıtlanan diğer hak savunucularıyla birlikte derhal serbest bırakılmalı, itibarları kendilerine derhal iade edilmelidir.
Arkadaşlarımızın Yanındayız!
Bizler, aşağıda imzası bulunan kadın ve LGBTİ+ kuruluşları olarak, arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ve güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Anayasaya, uluslararası bildiri ve sözleşmelere tamamen aykırı olan bu hukuksuz ve keyfi sürece bir an önce son verilmesi ve arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için çağrı yapıyoruz. Türkiye, yapılan bu yanlıştan bir hukuk devletine yakışır şekilde bir an önce dönmeli ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.
The rights’ defenders in detention are not alone! İlknur, Nalan, Özlem, İdil and all rights defenders must be released -immediately!
On 5 July 2017, 10 rights’ defenders, including our friends, and Women’s Coalition members, İlknur Üstün and Nalan Erkem, were detained while at a civilian society training session. Our friends, who for many years contributed to the women’s rights struggle, and worked with dedication for many changes and transformations in favour of women in Turkey, were subjected to many unlawful practices while in detention. For instance, although they were detained at 9:30, the detention order was issued at 14:30. Our friends were withheld for 24 hours before they could communicate with their families and lawyers, and no information whatsoever was provided regarding their whereabouts. Our friends, rights’ defenders, were targeted with preposterous and delusive accusations by the media and some politicians with the accusation of being “members of an armed terrorist organization”. The initial 7-day period for their detention was extended another 7 days on July 11.
We Condemn the Attack on Rights’ Defenders!
We know that the accusations aimed at our friends and reports published in various media that denigrate the work of rights’ defenders with grave accusations are baseless and constitute lies; and perceive this as an attack upon our movement, and on all women living in this country. Like all the women’s and LGBTI+ organizations that have signed this declaration, rights’ defenders work devotedly for an equal and fair life.
İlknur Üstün is among the founders of the Women’s Coalition, an umbrella organization of 120 women’s organization in Turkey, and currently its General Coordinator. She is also a founder of the Turkey Coordination of the European Women’s Lobby, an organization with more than 200 members Europe-wide, and acts as its current coordinator. İlknur has taken part in the work of the feminist movement and many women’s organizations defending women’s rights in Turkey; and she has previously served as the President of KA.DER-Ankara. She has worked unflaggingly for women to take part in every field of life as equal citizens, including the fields of politics and local administrations, and for women to no longer face violence. İlknur is a rights defender who has made us feel women’s solidarity in the most powerful manner and before all else, is our friend. The charges she faces are without basis, and constitute an act of intimidation aimed at all women’s rights defenders.
Nalan Erkem has been a rights’ defender for many years. The work she has carried out for children’s rights includes the close tracking and defending the rights of “children driven to crime”. Nalan has dedicated her life to the prevention of torture, especially in the fields of the prevention and tracking of violence against women, and she has carried out many rights-based tracking projects. She has actively participated in the local political and participatory work of the Women’s Coalition.
Özlem Dalkıran is a rights’ defender who has carried out many research projects on the rights’ violations women face, and she is a dedicated member of the women’s movement. She is a founding member of the Citizens’ Assembly. Özlem was among the pioneers who founded the Amnesty International Turkey branch; served as president and press spokesperson for two terms, and has worked as a rights’ defender in many fields including refugee rights.
İdil Eser has worked at many rights-based organizations including Amnesty International Turkey, where she is currently the director, the Citizens’ Assembly, and Tarih Vakfı/History Foundation and Doctors without Borders, and has dedicated her life to the rights’ struggle. İdil is a rights’ defender, who with her knowledge and experience has contributed to the development of civilian society in Turkey.
İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran and İdil Eser, who have worked hard both on the national and international level for the realization of rights and freedoms, must immediately be released along with other rights’ defenders whose freedom is being restricted, and their reputation must be restored.
We stand by our friends!
We, the women’s and LGBTI+ organizations who have signed below, would like to powerfully declare once again that we stand by our friends. We make a call to put an end to this unlawful and arbitrary process, which is in complete violation of the Constitution and international declarations and conventions, and for our friends to be set free. Turkey must amend this mistake in a manner that befits a state that follows the rule of law, and release our friends.
Signatures:
17+ Alevi Kadınlar/ 17+ Alevi Women
78’liler Federasyonu’ndan Kadınlar
Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)/ Adana Women’s Solidarity Center and Shelter
Adana Kadın Platformu/ Adana Women’s Platform
Ankara Feminist Kolektif/ Ankara Feminist Collective
Ankara Kadın Platformu/ Ankara Women’s Platform
Antakya Kadın Dayanışması
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği/ Antalya Women’s Solidarity Center and Shelter
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu/ European Women’s Lobby, Turkey
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi/ Ayvalık Independent Women’s Initiative
Bağımsız Kadın Derneği/ Independent Woman Association
Bağımsız Kadın İnisiyatifi/ Independent Women’s Initiative
Bakırköy Kadın Dayanışması
Barış İçin Kadın Girişimi
Bartın Kadın Dayanışma Derneği
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği/ Bodrum Women’s Solidarity Association
Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)/ Buca Evka-1 Women’s Culture and Solidarity
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği/ Association for Struggle Against Sexual Violence
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi
Demir Leblebi Kadın Derneği/ Demir Leblebi Women’s Associaiton
Demokratik Kadın Hareketi/ Democratic Women’s Movement
Disk-Emekli-Sen Kadın Sekreterliği
Divriğili Kadınlar Derneği
Ekmek ve Gül
El Emeği Üreticileri
Emekli Kadınlar Grubu - İzmir
Engelli Kadın Derneği/ Association of Women With Disabilities
Erktolia
Erzincan Katre Kadın Oluşumu
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu/ Equality Watch Women’s Group
Eşitlik Platformu
Eşit Yaşam Derneği/ Equal Life Association
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu/ Home Based Working Women Study Group
Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD)/ Housewives Solidarity and Development Association EVKAD
FeminAmfi
Femin Art
Feminist Çukurova
Feminizm Derneği
Fethiye Kadın Dayanışma Grubu
Filmmor Kadın Kooperatifi/ Filmmor Women’s Cooperative
Foça Barış Kadınları
Genel-İş Sendikalı Kadınlar
Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
Günebakan Kadın Derneği
Halkevci Kadınlar
Hevi LGBTİ
İlerici Kadınlar Meclisi
İmece-Der’li Kadınlar
İmece Ev İşçileri Sendikası
İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
İstanbul İnsan Hakları Derneği Kadın Hakları Komisyonu
İstanbul LGBTİ
İzmir Amargi
İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma ve Kültür Evi Derneği (ÇEKEV)/ Çiğli Evka 2 Women’s Culture House Association / Çekev
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Jineoloji Dergisi
KADER Genel Merkezi/Association for Support of Women Candidates
KADER Adana/ Association for Support of Women Candidates Adana
KADER Ankara/ Association for Support of Women Candidates Ankara
KADER İzmir/ Association for Support of Women Candidates İzmir
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu/ We Will Stop Femicides Platform
Kadın Çalışmaları Derneği
Kadın Dayanışma Vakfı/ The Foundation for Women’s Solidarity
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)/ Women’s Solidarity Foundation
Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği
Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu (KEFA)/ Feminist Researchers Studying Women’s Labor KEFA
Kadın Emeği Kolektifi
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
Kadın Erkek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)/
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
Kadın Koalisyonu/ Women’s Coalition
Kadın Özgürlük Meclisi (KÖM)
Kadın Partisi/ Women’s Party
Kadın Yazarlar Derneği
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği/ Women for Women’s Human Rights (WWHR) - New Ways
KAMER Vakfı
Kampüs Cadıları/ Campus Witches
Kaos GL Derneği/ KAOS GL Association
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği/ Kapadokya Women's Solidarity Association
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği/ Karadeniz Women’s Solidarity Association
Karya Kadın Derneği/ Karadeniz Women’s Solidarity Association
KAZETE - Bağımsız Kadın Gazetesi/ KAZETE Independent Women’s Newspaper
KESK Kadın Meclisi/ Confederation of Public Workers Union (KESK) Women’s Assembly
Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu
Kırmızı Biber Derneği/ Red Pepper Association
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği/ Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association
Kocaeli Kadın Platformu/ Kocaeli Women’s Platform
Koza Kadın Derneği/ Koza Women’s Association
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
Lambdaistanbul LGBTİ
Lezbiyen Biseksüel Feministler /Lesbian Bisexual Feminists
LGBTİ+ Barış Girişimi
Maraş Kadın Girişimciler Derneği
Mavi Göl Kadın Derneği
Mersin Kadın Platformu
Mersin LGBT 7 Renk Derneği
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu
Mezopotamya Kadın Kooperatifi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı/ Mor Çatı Women’s Shelter Foundation
Mor Dayanışma/ Purple Association for Women’s Solidarity
Mor Kampüs
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
Muğla Emek Benim Kadın Derneği
Muğla Kadın Dayanışma Grubu
Muğla Sekibaşı Kadın Dayanışma
Nor Zartonk Kadın Meclisi
Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Kadın Komisyonu
Özgür Genç Kadın
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Pendik Kadın Dayanışma Derneği
Sakarya LGBTİ İnisiyatifi
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
SES Genel Merkezi Kadın Meclisi
Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği
Sınır Tanımayan Kadınlar
Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)/ Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Works Association
Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
TMMOB İzmir Kadın Çalışma Grubu
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu/ Turkish Medical Association Women Medicine and Woman and Health Branch
Tüm Kadın Lobisi Derneği (TÜKAL)
Türk Kadınlar Birliği/ Turkish Women’s Union
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu/ Federation of Women’s Associations of Turkey
Uçan Süpürge/ Flying Broom
Üniversiteli Kadın Kolektifi
WINPEACE - Kadın Barış Girişimi
Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
Yeni Demokrat Kadın
Yeniyol’dan Kadınlar
Yeryüzü Kadınları
Yeşil Feministler
Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Yoğurtçu Kadın Forumu

14 Haziran 2017 Çarşamba

İtirazın Şirin hali...

İTİRAZIN ŞİRİN HALİ... 

Bodrum Garaj’dan Bitez minibüsüne binersiniz, okulun orada iner, dar bir sokaktan Şirin'in bahçe içindeki evinin zilini çalarsınız. İçeriden ince, naif bir ses “girin lütfen” der. 

Sizi arka bahçeye açılan balkonda ağırlar. Sonra sözcüklerin, kelimelerin, sohbetin dansı başlar. Yalnız bu dans, bir rutinin alışıldık tekrarı olamazdı asla. Önce gelenlerin sözlerinin, seslerinin ortalığa saçılmasını beklerdi. Sonra Şirin'in notaları söze dökülürdü. 

Saçılan kelimelerin tınısının duyulmasını sağlar ki her ses, her nota var olabilsindi. 
Sesler birbiriyle çarpıştığında buluşma, tanışma törenine geçilirdi. İşte bu andan itibaren, dansın ilk adımı ortaya çıkardı. Çünkü sözcükler artık bir armoniye dönüşmeye başlamıştır. 

Armoninin iniş ve çıkışları, dansa katılanların uyum ve uyumsuzluklarıyla oluşturdukları, “ama?”, “şimdi mi?”, “olabilir mi?”, “mümkün mü?”, “nasıl yani?” sorularının dönüşümsel, devrimsel altüst oluşlarıyla birlikte yaşamın kadın adımlarına, kadın bakış evrelerine, kadın varoluşlarına taşınmaya başlamış olurdu.

Şirin demek, müziği yeniden yaratmak, tüm notaları altüst etmek, seslerin ve kavramların alışa gelmiş, öğrenilmiş düzenini reddetmek demektir. Tüm ezberleri bozabilme talebini ele almak demektir. 

Şirin, yaşadığı hayatı tüm kadınlarla paylaştı ve tüm kadınları en iyi yaptığı şeylerle tanıştırdı. “Ezber bozun.”, “feminizmle tanışın”, “tanıştığınız feminizmi yeniden ve yeniden bıkmadan, usanmadan var edin”. “Bunun için asla izin istemeyin, onaylanmayı beklemeyin.” 


Şirin tüm sözcükleriyle, tüm kelimeleriyle, tüm yaşamıyla bir feminist olarak İTİRAZIN kendisiydi. 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

23 Nisan 1982: Türkiye’de feminizm ilk kez kürsüden seslendi / YAZKO Sempozyumu12 Haziran 2017 Pazartesi

BURSA'DA BAŞLATILAN "KADINLARA ÖZEL VAGON" UYGULAMASINA HAYIR DİYORUZ!

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaray Otosansit İstasyonu’nda başlattığı cinsiyetçi vagon uygulamasını kadınlar protesto etmeye devam ediyor. 

Uygulamanın gündeme gelmesinden bu yana Burulaş’ın 444 99 16 numaralı telefonunu şikayetleriyle kilitleyen kadınlar, daha sonra Otosansit İstasyonu’na yerleştirilen cinsiyetçilik içeren “Bayan yolcularımıza öncelikli vagon” levhalarını siyah spreyle boyadı.

Kadınların spreyli eylemine istasyondaki özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunmak istedi. Ancak kadınlar güvenlik görevlilerinin engellemelerine rağmen istasyondaki tüm levhaları siyah boyayla kaplayarak, Burulaş’ı uygulamadan vazgeçmeye çağırdı. 

Kadınlar bu uygulamanın tacizden koruma amacı taşımadığını, kadını toplumdan dışlamanın, evlere kapamanın bir yolu olduğunu vurguladılar.
“Altepe mi yaman Bursa’nın kadınları mı?” diyen Bursa Kadın Platformu üyesi kadınlar Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne insanca, nitelikli koşullarda ulaşım hizmeti sunması için çağrıda bulunarak, uygulama kaldırılana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler. 
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca ile Bursa Kadın Platformu, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ve Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’den randevu talep ettiklerini belirten kadınlar halen taleplerine bir cevabın verilmediğini de ifade ettiler.
BursaMuhalif.com'den alıntı.
Kadınlara özel Vagon uygulamasına karşı bir anket ile, Kadınların HAYIR'larına destek olabilirsiniz. BKD olarak Bursa'daki Kadınlara dayanışıyor, haklı mücadelelerine destek veriyoruz. Sizler de ankete katılıp, Kadınlara özel Vagon uygulamasının kaldırılmasına destek verin!